Starten met het persoonsvolgend budget

november 2022
Documenttype:
Brochure

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, welke zorg en ondersteuning ermee gekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

Deze brochure is ook in gesproken vorm op Daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:

T 011 23 07 61

luistertijdschriften@transkript.be