Sterk december 2018

december 2018
Documenttype: 
Sterk

In dit nummer

 • Voorwoord - extra middelen voor 2019
 • Vlaamse sociale bescherming neemt bevoegdheid mobiliteitshulpmiddelen over
 • Je ondersteuning wijzigen wanneer je een budget hebt gekregen?
 • Nieuwe vergunde zorgaanbieders
 • Vergunde zorgaanbieders - nieuwe initiatieven brengen leven in het zorglandschap
 • Een kijkje achter de schermen van het VAPH
 • Waar kun je terecht voor informatie over jouw dossier?
 • VAPH zet mee zijn schouders onder het inclusieve familiemanifest
 • Facturen voor een hulpmiddel of aanpassing
 • Gepaste begeleiding voor geïnterneerden met erkende handicap
 • Persoonlijke-assistentiebudget
 • Sven Pans, projectleider beleid minderjarigen bij het VAPH, licht toe waar het beleid staat
 • Vragen en antwoorden over het persoonsvolgend budget
 • Aanpassingen refertelijst - smartphone geliefd hulpmiddel
 • Dienstencheques met je persoonsvolgend budget?
 • Wasmachine met gidslijnen en geluidssignalen
 • Ik durf de trein te nemen
 • Op zoek naar een hulpmiddelendatabank?

Ontvangt u Sterk graag thuis?

U kunt een gratis abonnement nemen op de gedrukte versie van Sterk:
Neem een abonnement op het magazine Sterk.

De gratis luisterversie van Sterk kunt u aanvragen bij de abonnementendienst van Transkript:
T 011 23 07 61
luistertijdschriften@transkript.be

Wilt u een adreswijziging doorgeven?

Laat het ons weten en we passen uw adres aan.

Wilt u Sterk niet langer ontvangen?

Laat het ons weten en we schrappen u van de verzendingslijst.