Sterk maart 2023

maart 2023
Documenttype:
Sterk

Iedereen wil een gezellige thuis. Een plek waar je alles hebt wat je nodig hebt, en waar het goed wonen is.

Kleinschalig wonen is niet nieuw in onze sector. Wel zijn er steeds meer cohousingprojecten waar je – naast een thuisgevoel – ook zorg op maat krijgt. Sterk sprak met VillaVip in Bredene, Het Vriendenhuis in Schilde en zorgboerderij de Rommeshoef in Essen over hoe zij warme zorg combineren met sociaal ondernemerschap.

Ook pleegzorg kan mensen met een handicap een fijne thuis bieden. Pleegkinderen of volwassen pleeggasten kunnen lange tijd bij een gezin wonen, of alleen in de weekends of vakanties. Sterk brengt het verhaal van Dora, die vijftien jaar bij Reinhilde en haar familie woonde, en die ook vandaag deel blijft uitmaken van het gezin dankzij ondersteunende pleegzorg. Dat soort pleegzorg vormt ook de basis van gASStvrij. Een samenwerking van Tanderuis vzw en Pleegzorg Oost-Vlaanderen waarbij kinderen met een austismespectrumstoornis (ASS) af en toe in een pleeggezin kunnen verblijven.

Daarnaast neemt deze editie van Sterk het nieuwe systeem van woon- en leefkosten onder de loep. Is het nieuwe systeem betaalbaar voor mensen met een handicap? Heeft het invloed op hun kwaliteit van leven? En wordt de zorg er anders door georganiseerd?

Ontvangt u Sterk graag thuis?

U kunt een gratis abonnement nemen op de gedrukte versie van Sterk:
Neem een abonnement op het magazine Sterk.

De gratis luisterversie van Sterk kunt u aanvragen bij de abonnementendienst van Transkript:
T 011 23 07 61
luistertijdschriften@transkript.be

Wilt u een adreswijziging doorgeven?

Laat het ons weten en we passen uw adres aan.

Wilt u Sterk niet langer ontvangen?

Laat het ons weten en we schrappen u van de verzendingslijst.

 

In dit nummer

 • Een thuis op maat
 • Kleinschalige initiatieven
 • Zorggast Tine over haar favoriet moment op zorgboerderij Rommeshoef
 • Column: 110 nieuwe projecten rechtstreeks toegankelijke hulp
 • Onderzoek: hoe ervaren mensen met een handicap en zorgaanbieders de woon- en leefkosten?
 • Doe mee aan onderzoek
 • Infosessies persoonlijke-assistentiebudget
 • Brochure 'Wegwijs in het persoonsvolgend budget'
 • Disability filmfestival
 • Dossier pleegzorg
 • gASStvrij
 • 30-tal gezinshuizen in Vlaanderen in 2023
 • Pleegzorg biedt oplossingen op maat
 • Bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker

-->