Veelgestelde vragen over deelbudgetten prioriteitengroep 2 (PG 2)

17.03.2023
Documenttype:
Andere

De Vlaamse Regering wil zoveel mogelijk personen met een handicap ondersteunen. Naast extra middelen voor mensen met de meest dringende zorgvragen, wordt 20 miljoen euro uitgetrokken voor persoonsvolgende deelbudgetten voor mensen die niet tot de hoogste prioriteitengroep behoren, maar wel een duidelijke nood hebben aan zorg en ondersteuning. Daarmee kunnen ongeveer 1100 personen (bijkomende) ondersteuning organiseren voor hun meest dringende zorgvragen. Wie in aanmerking komt, ontvangt een brief van het VAPH.

In dit document vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van personen met een handicap over die deelbudgetten.