Documenten en formulieren

Resultaten

13/1/2006

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2005

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

09/12/2005

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisishulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp

17/11/2005

De periodieke cijfergegevens van de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), ook wel de wachtlijst genoemd, opgenomen in het halfjaarlijks zorgregierapport.

21/9/2005

Deze infonota geeft u informatie over de gevolgen van de gewijzigde VZW-wetgeving in de residentiële sector.

21/3/2005

De periodieke cijfergegevens van de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), ook wel de wachtlijst genoemd, opgenomen in het halfjaarlijks zorgregierapport.

2004

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

17/12/2004

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2004 houdende maatregelen tot beheersing van de uitgaven inzake de sociale integratie van personen met een handicap

11/6/2004

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeing van de beleidsafstemming integrale jeugdhulp