Is er een minimumleeftijd vanaf wanneer MFC-gebruikers jonger dan 21 jaar die een PAB combineren, het PAB kunnen omzetten naar een PVB?

De aanvraagprocedure voor een PVB kan gestart worden vanaf de 17de verjaardag. De terbeschikkingstelling van een PVB kan in principe gebeuren vanaf de 18de verjaardag. Wat betreft PAB-gebruikers kan er dan ook een PVB na jeugdhulp PAB worden ter beschikking gesteld zodra de aanvraagprocedure PVB doorlopen is en de vraag werd goedgekeurd. Een PVB kan pas aangevraagd worden wanneer men deze meerderjarigenondersteuning effectief (zo snel mogelijk) nodig heeft. Er kunnen geen toekomstgerichte vragen gesteld worden. Een PVB na jeugdhulp wil jongeren die reeds VAPH-ondersteuning kregen (en die voldoen aan de voorwaarden) sneller de mogelijkheid geven om de reeds lopende handicapspecifieke ondersteuning verder te kunnen zetten als meerderjarige, dan wanneer zij op hun toegewezen budget moeten wachten in de prioriteitengroep. 

Het PVB na jeugdhulp is niet de enige manier om sneller een PVB ter beschikking gesteld te kunnen krijgen. Bv. sommige jongeren die enkel gebruik maken van MFC-ondersteuning krijgen sneller, vóór 1 juli van het jaar waarin zij 21 jaar worden, een PVB ter beschikking gesteld omwille van hun specifieke situatie of de dringendheid van de vraag. Dit is dan een terbeschikkingstelling van hun toegewezen PVB, niet van een PVB na jeugdhulp, omdat zij zich bv. in een noodsituatie bevinden of omdat hun vraag werd ingedeeld in prioriteitengroep 1 en de Vlaamse Regering middelen heeft vrijgemaakt voor terbeschikkingstellingen in deze prioriteitengroep.