Als de aanvraag voor de pilootfase niet wordt goedgekeurd, kunt u dan nadien nog een erkenning RTH bekomen? En kunt u nog een capaciteitsuitbreiding krijgen?

Dat zal enkel mogelijk zijn als er een nieuwe uitbreidingsronde komt. Het VAPH kan enkel nieuwe of extra capaciteit RTH erkennen als daarvoor bijkomende middelen worden vrijgemaakt.

Voorlopig zijn er geen extra middelen RTH om te verdelen naast de pilootfase.