Ben ik verplicht om gebruik te maken van het collectief vervoer dat mijn vergunde zorgaanbieder organiseert?

Nee, het is de bedoeling dat de vergunde zorgaanbieder samen met u een oplossing op maat zoekt. Een oplossing die zo betaalbaar mogelijk is en ook rekening houdt met uw mogelijkheden. 
Daarbij is het belangrijk om na te gaan welke alternatieven er zijn om collectief vervoer te organiseren en om naar individuele oplossingen te zoeken. Vaak wordt er gezocht naar samenwerking met andere partners in de omgeving.
Een bijstandsorganisatie kan u helpen met het bekijken van uw mogelijkheden en het sluiten van een overeenkomst voor vervoer.
Het kan ook zijn dat een organisatie u helpt om zelf het openbaar vervoer gebruiken. Als u zicht wilt krijgen op mogelijke alternatieven binnen uw regio waar u als persoon zelf een beroep op wilt en kunt doen, dan kunt u ook de volgende website raadplegen: www.meermobiel.be/zoekenopmaat(opent nieuw venster).