De budgetten worden aangepast over een periode van acht jaar. Hoe weet ik wanneer mijn budget aangepast wordt?

Dat kunt u zien in het e-loket mijnvaph.be of in de brief die het VAPH u daarover stuurde, midden oktober 2019.

Personen van wie het persoonsvolgend budget oorspronkelijk op 5 of 8 jaar zou dalen, zullen voor de zomer van 2021 een aangepaste brief ontvangen. 

Personen van wie het persoonsvolgend budget op 1 januari 2020 werd omgezet  in rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) én van wie het budget meer dan 15 % daalde, zullen eveneens een aangepaste brief ontvangen. Zij krijgen hun brief in maart 2021.

Uw budget wordt elk jaar op 1 januari aangepast. De eerste aanpassing gebeurt op 1 januari 2020, de laatste gebeurt ten laatste op 1 januari 2027. Zo wordt er stapsgewijs toegewerkt naar uw definitieve budget.

Die stapsgewijze aanpassing duurt niet bij iedereen acht jaar. Budgetten die dalen zullen dalen van 2020 tot en met 2023. Budgetten die stijgen doen dat van 2020 tot en met 2027.Sommige budgetten zullen al volledig aangepast zijn na vier of vijf jaar.