De komende acht jaar verandert mijn budget elk jaar. Moet ik mijn overeenkomst met de voorziening (mijn IDO) ieder jaar opnieuw aanpassen?

Neen, dat hoeft niet. 

Als u een overeenkomst laat opmaken, kunt u de latere aanpassingen van het budget al laten opnemen in de IDO. Zo hoeft u dat maar één keer te doen. Als u elke aanpassing steeds opnieuw wilt vastleggen, kan dat natuurlijk ook. Praat erover met uw vergunde zorgaanbieder. 

Let op: uw vergunde zorgaanbieder moet wel elk jaar de vouchers aanpassen in de registratiesystemen van het VAPH.

Het VAPH onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de aangepaste overeenkomsten (IDO's) ten laatste te laten indienen tegen 31 maart 2020. Zodra dit regelgevend verankerd is, wordt dit gecommuniceerd.