Een ouderproject mag maximaal 15 cliënten ondersteunen. Zijn cliënten met RTH in die 15 inbegrepen of niet?

Een bij het VAPH geregistreerd ouderinitiatief kan inderdaad vanuit zijn registratie als ouderinitiatief maximaal 15 cliënten ondersteunen (inclusief gebruikers die zelf niet over een PVB beschikken).

In het kader van de pilootfase vraagt het ouderinitiatief echter een bijkomende erkenning aan als RTH-aanbieder. Voor RTH-aanbieders staan er geen beperkingen op het aantal gebruikers die ze mogen ondersteunen. De extra gebruikers die ze binnen de erkenning RTH helpen, tellen dus niet mee als cliënten van het ouderinitiatief.