Is er een maximumbedrag dat de vergunde zorgaanbieder mij mag vragen?

Volgens de huidige regelgeving zijn er geen beperkingen opgelegd. Wel moeten de bedragen afgetoetst zijn met het collectief overlegorgaan van uw organisatie. Ook moeten de bedragen opgenomen zijn in de individuele overeenkomst en moet het op voorhand dus duidelijk zijn zodat er geen onverwachte kosten opduiken.