Gaat het VAPH de prestaties opvolgen?

Het VAPH begrijpt dat het niet altijd eenvoudig is om een nieuw project of nieuwe werking op te starten. Anderzijds is het nu voorbarig om al conclusies te trekken of bij te sturen.

Het VAPH zal de geboden ondersteuning op regelmatige basis monitoren op basis van de registraties.

Als u als RTH-dienst in de pilootfase moeilijkheden ervaart met het behalen van de outputverwachting, dan kunt u dat melden via pilootfaserth@vaph.be. Niet met de bedoeling om er per casus op in te gaan, maar op die manier is het VAPH tijdig op de hoogte van eventuele signalen.

In de tweede helft van het jaar zal het VAPH de monitoring en signalen grondig bekijken en een eerste inschatting maken.