Heb ik als persoon met een handicap recht op een gratis abonnement van De Lijn?

Als u recht hebt op een gratis abonnement van De Lijn, dan krijgt u dat automatisch per post thuis bezorgd. U kunt dan gratis gebruik maken van de bussen en trams van De Lijn. U moet daarvoor voldoen aan een van volgende voorwaarden:

  • erkend zijn als persoon met een handicapopent dialoogvenster door het VAPH. Het is niet mogelijk om enkel een aanvraag in te dienen om een gratis abonnement te krijgen. Wie een aanvraag voor ondersteuning indient bij het VAPH, moet ook een specifieke nood hebben aan ondersteuning die het VAPH biedt;
  • een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming (enkel voor +21-jarigen) ontvangen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Meer informatie over die tegemoetkoming vindt u op de website van de FOD;
  • als persoon met een arbeidshandicap geregistreerd zijn bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (enkel voor +18-jarigen). U vindt meer informatie op de website van de VDAB;
  • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen van uw zorgkas (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) genoemd). U vindt meer informatie op de website van de Vlaamse sociale bescherming;
  • erkend zijn als persoon met een handicap door de intersectorale toegangspoortopent dialoogvenster (enkel voor minderjarigen (+ 6 jaar)).