Het VAPH berekende mijn budget op basis van de gegevens die mijn zorgaanbieder doorgaf. Hoe weet het VAPH of die gegevens correct zijn?

Het VAPH heeft zich gebaseerd op de gegevens die de zorgaanbieders die u ondersteuning boden op 31 december 2016, ons bezorgden.

Het VAPH vergelijkt die gegevens met de gegevens van gelijkaardige zorgaanbieders én met andere gegevens van dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde periode. Ziet het VAPH opvallende verschillen? Dan bespreekt het VAPH die eerst met de zorgaanbieder. Pas daarna berekent het VAPH het budget van de cliënten van die zorgaanbieder.