Hoe kunnen we het bieden van een laagdrempelige, ad-hoc-advies- en consultfunctie ten aanzien van andere zorgverleners (niet-VAPH) registreren?

Daarvoor kunt u de reguliere functies ambulante en mobiele outreach gebruiken. Als u de beoogde advies- of consultfunctie niet kunt inpassen binnen de reguliere outreach-functies, dan kunt u gebruik maken van de functie ‘outreach met open invulling’.

Motiveer dan goed wie u op welke manier adviseert met die functie en over welke thema’s het gaat.

Opgelet: louter deelname aan een overleg van bijvoorbeeld een zorgraad wordt niet beschouwd als inbreng van handicapspecifieke expertise en kan dus niet geregistreerd worden als ‘outreach’.