Hoe kunnen zorgaanbieders hun ondersteuningsaanbod bekendmaken?

De Wegwijzer VAPH-ondersteuning is een digitaal platform waarop vergunde zorgaanbieders hun aanbod kenbaar kunnen maken. Daar kan een kandidaat-vergunde zorgaanbieder eventueel kijken welk aanbod de bestaande vergunde zorgaanbieders hebben. Op die manier heeft hij zicht op eventuele hiaten in het aanbod. Dat kan zinvol zijn om te bepalen op welke doelgroep en/of regio hij zich zal richten en welke vormen van ondersteuning hij gaat aanbieden. Eenmaal u vergund bent, kunt u ook gebruik maken van dat platform.

Meer informatie over de Wegwijzer VAPH-ondersteuning vindt u in de handleiding.