Hoe lang is er nog subsidiëring voorzien bij een overlijden?

Er is voorzien dat in geval van overlijden men nog drie maanden na overlijden cashfacturen kan indienen. Bij besteding via voucher kan op dit moment nog twee maanden subsidiëring gegarandeerd worden aan de vergunde zorgaanbieder. Er is een voorstel om de regelgeving op dit punt aan te passen naar drie maanden, maar daar is nog geen beslissing rond.

Meer informatie over de besteding van het persoonsvolgend budget vindt u op de pagina Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?