Hoe lang is er nog subsidiëring voorzien bij een overlijden?

Er is voorzien dat in geval van overlijden men nog twee maanden na overlijden cashfacturen kan indienen. Bij besteding via voucher kan op dit moment nog twee maanden subsidiëring gegarandeerd worden aan de vergunde zorgaanbieder.

Meer informatie over de besteding van het persoonsvolgend budget vindt u op de pagina Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?