Hoe moeten woon- en leefkosten gefactureerd worden?

Het is mogelijk om een aparte factuur te maken voor de woon- en leefkosten, maar het is ook mogelijk om die kosten te vermelden op de factuur voor de zorg- en ondersteuningsgebonden kosten. Het moet echter steeds duidelijk zijn wat met het persoonsvolgend budget betaald wordt en wat woon- en leefkosten zijn.

Vanaf de overstap naar woon- en leefkosten moet de zorgaanbieder op de facturen woon- en leefkosten vermelden. Er kunnen geen kosten worden aangerekend waarover de gebruiker niet vooraf werd geïnformeerd. De vergunde zorgaanbieder rekent bijdragen en individuele supplementen niet meer aan. Ook het gewaarborgd inkomen en de socioculturele toelage verdwijnen.