Hoe verhoudt deze oproep zich ten aanzien van de middelen die ingezet worden in het kader van de samenwerkingsverbanden één gezin één plan (1G1P) én waarbij tevens partners vanuit VAPH betrokken zijn, die daar eigen middelen voor verkregen ?

De oproep kadert binnen de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening aan personen met een handicap. Het doel van de bijkomende middelen is het bestaande concept van die rechtstreeks toegankelijke hulpverlening te herwerken. In deze oproep kunt u dus zeker een aantal principes herkennen die terugkomen in de verwachtingen t.a.v. samenwerkingsverbanden 1G1P, maar het blijft ondersteuning die zich moet richten op de doelgroep personen met een handicap. Dat sluit natuurlijk niet uit dat diensten die een aanbod doen voor die doelgroep, de lokale en intersectorale afstemming zoeken binnen bestaande netwerken of samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld 1G1P.