Hoe werkt de financiering als meerdere organisaties samenwerken om een initiatief te realiseren waarbij slechts 1 organisatie een erkenning vraagt? Bijvoorbeeld een VAPH-voorziening, een organisatie uit jeugdhulp en een thuiszorgorganisatie.

Het principe van penhouderschap kan niet gehanteerd worden binnen de pilootfase.
Er is wel de mogelijkheid om een deel (maximaal 3 %) van de zorggebonden middelen van de RTH-dienst (dus de organisatie die een erkenning heeft gekregen als RTH-aanbieder in het kader van de pilootfase) om te zetten naar werkingsmiddelen en daarmee de kosten die de samenwerkende organisaties maken, te vergoeden.