Hoe worden de woon- en leefkosten publiek kenbaar gemaakt?

De vergunde zorgaanbieders moeten hun woon- en leefkosten publiek kenbaar maken. Hoe ze dat moeten doen, is niet concreet opgelegd. Dat kan bijvoorbeeld via de website, via folders …