Hoe wordt het personeel gesubsidieerd?

Als u als RTH-aanbieder moeilijkheden hebt om uw personeelskader (onmiddellijk) volledig op te vullen, is het belangrijk dat u van volgende zaken op de hoogte bent.

  • Vanuit het VAPH wordt enkel personeel gesubsidieerd dat in dienst is van de RTH-aanbieder. Dus zolang u geen personeel in dienst hebt binnen uw RTH-erkenning, moet u als RTH-aanbieder geen personeelskosten betalen. Dus als u geen personeel in dienst hebt, is het niet behalen van vooropgestelde prestaties niet problematisch in het kader van de subsidiëring.
    Bijkomend verduidelijken we dat u het aantal punten in de erkenning op jaarbasis moet beschouwen.
  • Als u uw personeelskader niet onmiddellijk kunt invullen, maar bijvoorbeeld pas na enkele maanden, dan geeft dat ruimte om voor de resterende periode tijdelijke of deeltijds bijkomende personeelsleden aan te werven.
    Zo neemt een personeelslid dat één jaar voltijds in dienst is, evenveel punten in van de erkenning als twee personeelsleden (met dezelfde functie) die elk een half jaar voltijds in dienst zijn.
    Of nog; een personeelslid dat één jaar voltijds in dienst is, neemt een gelijk aantal punten in als twee halftijdse personeelsleden voor één jaar met dezelfde functie.
  • Zodra u personeel tewerkstelt binnen uw RTH-erkenning, is het wel van belang dat daar prestaties tegenover staan zodat die personele inzet wordt bewezen en gesubsidieerd wordt.