Hoe wordt mijn nieuwe budget berekend?

Het VAPH berekent uw nieuwe budget op basis van de informatie die uw zorgaanbieder aan het VAPH bezorgde. Die informatie gaat over welke ondersteuning u van uw zorgaanbieder kreeg en hoe vaak u die ondersteuning kreeg op 31 december 2016.