Iedereen stelt me gerust en zegt dat er ‘zorggarantie’ is. Maar wat is dat precies?

Is uw budget gestegen of gedaald? In de twee gevallen hebben de vergunde zorgaanbieders zich geëngageerd om u ‘zorggarantie’ te bieden. Dat wil zeggen dat u dezelfde ondersteuning krijgt van de vergunde zorgaanbieder die u ondersteuning bood op 31 december 2016. Dat spraken de vergunde zorgaanbieders en het VAPH af met elkaar. 

Zorg en ondersteuning wordt uitgedrukt in ondersteuningsfuncties en -frequenties:

  • Ondersteuningsfuncties: bv. dagondersteuning, individuele uren begeleiding
  • Ondersteuningsfrequenties: aantal dagen, nachten of uren

Met ‘dezelfde ondersteuning’ wordt binnen de zorggarantie bedoeld dat zowel de ondersteuningsfuncties als de ondersteuningsfrequenties dezelfde blijven als de functies en frequenties die gebruikt zijn om tijdens de transitie uw persoonsvolgend budget te berekenen. Deze zijn terug te vinden in mijnvaph.be of op de brief die u kreeg in oktober 2019. Hoe die ondersteuning wordt ingevuld kan mogelijk wijzigen. Uw vergunde zorgaanbieder kan uw ondersteuning alleen aanpassen nadat u samen een vernieuwde overeenkomst hebt opgemaakt.

Zorggarantie vervalt wanneer u een nieuw budget krijgt via een andere procedure (een zogenaamde nieuwe terbeschikkingstelling).