Ik ben jonger dan 65. Door mijn handicap verdien ik weinig op de arbeidsmarkt of werk ik helemaal niet. Heb ik recht op een tegemoetkoming?

Informeer of u recht hebt op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Raadpleeg de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (IVT)(opent nieuw venster).