Ik ben werknemer of zelfstandige. Zijn er maatregelen waarop ik een beroep kan doen?

Er bestaan een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidsbeperking zoals individueel maatwerk, een tegemoetkoming in de kosten voor een arbeidspostaanpassing of arbeidsgereedschap, een tolk Vlaamse Gebarentaal. U vindt meer informatie op de de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding(opent nieuw venster) (VDAB).