Ik beslis hoe en waar ik mijn persoonsvolgend budget inzet. Maar nu hoor ik dat ik het best niets verander aan mijn ondersteuning, ook niet de komende acht jaar. Pas dan ben ik zeker dat ik dezelfde zorg krijg. Klopt dat?

Dat klopt. 

U krijgt dezelfde zorg als u niets verandert aan uw ondersteuning. Dat heet ‘zorggarantie’. Die garantie zorgt ervoor dat u dezelfde ondersteuning krijgt van uw zorgaanbieder, ook al stijgt of daalt uw budget. 

Vindt u het belangrijker om bijvoorbeeld nu al ondersteuning dichter bij huis te krijgen? Of wilt u uw ondersteuning anders organiseren? Dat kan. Als u dat wenst, kan een bijstandsorganisatie u daarbij ondersteunen. Let op: als u uw ondersteuning verandert, hoeft uw vergunde zorgaanbieder u niet langer dezelfde zorg te geven die u kreeg op 31 december 2016, als uw budget daalt.