Ik had vroeger een PAB dat ik combineerde met zorg. Ik heb geen ondersteuning gewijzigd bij die vergunde zorgaanbieder sinds 1.1.2017 en heb dus recht op zorggarantie. Op welk deel van mijn budget mag die vergunde zorgaanbieder nu een beroep doen?

Hebt u het deel ondersteuning dat u bij de vergunde zorgaanbieder inkocht niet gewijzigd sinds 1 januari 2017, dan biedt uw vergunde zorgaanbieder u zorggarantie zodat dat deel van uw ondersteuning gewoon verder kan lopen. Hij mag daarvoor het deel van uw budget aanrekenen dat daarvoor werd herberekend. Die herberekening gebeurde op basis van de ondersteuning en zorgzwaarte (op 31 december 2016) die uw zorgaanbieder aan het VAPH voor u heeft doorgegeven? Het deel persoonlijke-assistentiebudget is niet gevat door de correctiefase 2. In uw brief is het samengeteld met het herberekend deel van uw budget.

Neem daarom contact op met het VAPH als u meer detail wenst over dat deel van uw budget.