Ik had vroeger een vraag gesteld naar een hoger budget, en ik sta nu in een prioriteitengroep. Door CF2 wordt mijn budget omgezet naar RTH en maakte ik op aanraden van mijn zorgaanbieder de vrijwillige overstap naar BOB. Wordt mijn vraag nu geschrapt?

Neen. Correctiefase 2 of de vrijwillige overstap veranderen niets aan de reeds gestelde vragen: die blijven gewoon onveranderd verder bestaan.

Ook voor wiens budget stijgt of daalt naar aanleiding van correctiefase 2 zal de toegewezen vraag in de prioriteitenlijsten niet veranderen.

De correctiefase 2 gaat namelijk om het wegwerken van ongelijkheden tussen de budgetten, die niet bedoeld waren en een gevolg zijn van de situatie voor de persoonsvolgende financiering.

Update maart 2021: Naar aanleiding van de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering Mozaïek 5 wordt nu wel ambtshalve een zorgbudget voor mensen met een handicap toegekend aan alle personen die in 2019 een brief ontvingen dat zij de overstap zouden maken naar rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit zorgbudget zal ingaan vanaf 1 januari 2020.