Ik heb dringend ondersteuning van een multifunctioneel centrum nodig. Wat kan ik doen?

In dringende situaties neemt u contact op met uw contactpersoon-aanmelder die samen met u een A-document opstelt. Uw contactpersoon-aanmelder kan dan aan het indicatiestellingsteam van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid vragen voor een versnelde behandeling van uw aanvraag. Meer informatie vindt u op de website van het agentschap Jongerenwelzijn.

U kunt ook gebruikmaken van crisisjeugdhulp. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon-aanmelder of een andere hulpverlener (bijvoorbeeld uw huisarts).

Meer informatie over de ondersteuning van een multifunctioneel centrum vindt u op de pagina multifunctioneel centrum.