Ik heb dringend ondersteuning van een multifunctioneel centrum nodig. Wat kan ik doen?

In dringende situaties neemt u contact op met uw contactpersoon-aanmelder die samen met u een A-document opstelt. In dringende situaties zal het team Indicatiestelling van de intersectorale toegangspoort binnen de vijf werkdagen een indicatiestellingsverslag opstellen. Ook het team Jeugdhulpregie moet dan heel snel nagaan of de hulp die nodig is, meteen kan starten. Uw contactpersoon-aanmelder weet hoe hij een aanvraag kan indienen bij dringende situaties en kan u er meer uitleg over geven.

U kunt ook gebruikmaken van crisisjeugdhulp. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon-aanmelder of een andere hulpverlener (bijvoorbeeld uw huisarts). Meer informatie over crisisjeugdhulp vindt u op de website van Opgroeien(opent nieuw venster).

Meer informatie over de ondersteuning van een multifunctioneel centrum vindt u op de pagina multifunctioneel centrum.