Ik heb een attest nodig voor de aanvraag voor verlenging van de schoolloopbaan na 21 jaar voor leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (buso). Waar kan ik terecht?

Een leerling, ouder dan 21 jaar, die nood heeft aan dagondersteuning maar nog niet beschikt over een persoonsvolgend budget om de dagondersteuning te organiseren en te betalen, kan bij de klassenraad een aanvraag indienen voor verlenging van de schoolloopbaan in opleidingsvorm 1. Ook leerlingen die over een persoonsvolgend budget beschikken dat ontoereikend is om er de nodige dagondersteuning mee te realiseren, kunnen een verlenging aanvragen bij de klassenraad.

De klassenraad kan een verlenging van de schoolloopbaan goedkeuren in de volgende gevallen:

  • De leerling toont aan dat hij een aanvraag voor een persoonsvolgend budget indiende bij het VAPH maar nog geen budget ter beschikking gesteld kreeg. De leerling kan dat aantonen met het VAPH-attest ‘PVB-aanvraag maar geen terbeschikkingstelling’. U kunt het attest downloaden via het e-loket mijnvaph.be of opvragen bij een provinciaal kantoor van het VAPH.
  • De leerling toont aan dat hij een meervraag stelde aan het VAPH. U kunt daarvoor een attest opvragen bij een provinciaal kantoor van het VAPH.