Ik heb met een vergunde zorgaanbieder een voucherovereenkomst gesloten. Heb ik controle over de uitvoering van de overeenkomst?

De vergunde zorgaanbieder moet in de overeenkomst duidelijk maken wat u krijgt inzake frequentie van ondersteuning; bijvoorbeeld het aantal dagen per week begeleiding aan huis of het aantal nachten woonondersteuning per week. U kunt als budgethouder dus opvolgen of wat er effectief wordt geboden aan ondersteuning, conform de gesloten overeenkomst is.

Meer informatie over overeenkomsten sluiten, vindt u op de pagina Hoe een persoonsvolgend budget besteden?.