Ik hoor dat het budget van heel wat mensen niet verandert. Kan ik al weten of dat ook voor mij zo is? Want ik durf nu mijn ondersteuning niet te veranderen.

Als uw budget verandert, dan kreeg u kort na 15 oktober 2019 een brief van het VAPH. Kreeg u geen brief per post en wilt u zeker zijn, dan kunt u kijken in het e-loket mijnvaph.be. Daar vindt u alle brieven die door het VAPH aan u gericht werden. 

Personen van wie het persoonsvolgend budget oorspronkelijk op 5 of 8 jaar zou dalen, zullen voor de zomer van 2021 een aangepaste brief ontvangen. 

Personen van wie het persoonsvolgend budget op 1 januari 2020 werd omgezet  in rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) én van wie het budget meer dan 15 % daalde, zullen eveneens een aangepaste brief ontvangen. Zij krijgen hun brief in maart 2021. 

  • Het budget verandert voor iedereen die al zorg en ondersteuning kreeg via een voorziening op 31 december 2016. 
  • Hebt u uw budget voor het eerst gekregen na 31 december 2016? Dan verandert er niets voor u. 
  • Had u al ondersteuning op 31 december 2016 en hebt u intussen een nieuw budget gekregen na een herziening? Ook dan verandert er niets voor u.