Ik kan door ziekte of ongeval niet werken (ik ben arbeidsongeschikt). Kan ik een uitkering ontvangen?

Neem contact op met uw ziekenfonds. Informeer naar de mogelijkheid om een ziekte- en invaliditeitsuitkering te ontvangen.