Ik krijg geen ondersteuning meer van de zorgaanbieder die ik had voor 31.12.2016. Ik heb nu overeenkomsten met individuele begeleiders. Ik hoor dat mijn budget kan dalen. Wat als ik overeenkomsten moet verbreken en een opzeggingsvergoeding moet betalen?

Daalt uw budget, dan hebt u daarover midden oktober een brief van het VAPH ontvangen. Daarin staat uw nieuwe budget. Wijzigt uw budget, dan gebeurt de eerste budgetaanpassing op 1 januari 2020. U hebt dus nog tijd om u voor te bereiden.

Personen van wie het persoonsvolgend budget oorspronkelijk op 5 of 8 jaar zou dalen, zullen voor de zomer van 2021 een aangepaste brief ontvangen. 

Personen van wie het persoonsvolgend budget op 1 januari 2020 werd omgezet  in rechtstreeks toegankelijke (RTH) én van wie het budget meer dan 15 % daalde, zullen eveneens een aangepaste brief ontvangen. Zij krijgen hun brief in maart 2021.

Uw budget wordt bovendien stap voor stap aangepast, verspreid over een aantal jaar. Probeer te overleggen met uw begeleider(s) of de organisaties die u ondersteunen en bekijk wat er mogelijk is met uw definitieve budget. Wilt u een overeenkomst opzeggen, dan moet u de opzegtermijn die in de overeenkomst staat respecteren. Diensten zoals bijstandsorganisaties kunnen u helpen om u op deze aanpassingen voor te bereiden. Zo kunnen zij u bijstaan in de besprekingen met uw individuele begeleider(s) of met uw andere zorgaanbieders.