Ik werk voor een vergunde zorgaanbieder. Mijn werkgever stelt dat hij ons moet ontslaan door correctiefase 2. Kan dat?

Dat kan niet worden uitgesloten. 

Bij sommige vergunde zorgaanbieders zullen de budgetten stijgen, bij andere zullen de budgetten dalen, en bij nog andere zal er weinig veranderen. In alle gevallen is van bij de start van correctiefase 2, die over verschillende jaren loopt, duidelijk wat de aanpassing van de budgetten van cliënten betekent voor de organisatie. 

Dalen de budgetten beduidend, dan geeft de spreiding in tijd uw werkgever de ruimte om te anticiperen op die wijzigingen en zijn beleid af te stemmen op de concrete vraag van personen met een handicap, om zo nieuwe cliënten en dus extra budgetten aan te trekken. Zo kan hij samenwerkingen smeden met andere actoren om ondersteuning op maat te bieden, gebruik maken van de begeleidingsmaatregelen die worden voorzien, zoals coaching van het management … 

Tenslotte: correctiefase 2 werkt aan het rechtzetten van een ongelijkheid die in het verleden tussen organisaties is gegroeid en komt bijgevolg niet onvoorzien. Het was al in het verleden duidelijk dat dit ging worden aangepakt.