Ik werk voor een vergunde zorgaanbieder. Wat betekent correctiefase 2 (CF2) voor onze dienst of voorziening?

Als vergunde zorgaanbieder krijgt u meer info over correctiefase 2 (CF2), ten laatste enkele dagen nadat de cliënten een persoonlijke brief over hun nieuwe budget gekregen hebben. In die info over correctiefase 2 staat:

  • of het budget van de cliënten stijgt of daalt
  • of de cliënten misschien recht hebben op zorggarantie
  • welk deel rechtstreeks toegankelijke hulp wordt 

Daalt het budget van sommige cliënten sterk? Dan wordt die daling gespreid over 4, 5 of 8 jaar. Het gaat dus niet om een plotse wijziging. Het VAPH, de sector en de gebruikersorganisaties werken nog extra begeleidingsinitiatieven uit. Die moeten de betrokken cliënten en de vergunde zorgaanbieders begeleiden bij de veranderingen die de wijziging van het budget meebrengt.