Ik wil een attest voor korting op het inschrijvingsgeld voor volwassenenonderwijs, een cursus, een opleiding. Waar kan ik terecht?

Als u een goedkeuring hebt van het VAPH, dan kunt u een attest afdrukken via het e-loket mijnvaph.be. Of u kunt een attest vragen aan het provinciaal kantoor van het VAPH.

Het VAPH-attest geeft u geen garantie dat u een korting op het inschrijvingsgeld krijgt. De school of organisatie beslist zelf over die mogelijkheid en voorwaarden.