Ik wil een attest zodat ik 2000 dienstencheques per jaar kan kopen, in plaats van 500. Waar kan ik terecht?

Als u door het VAPH erkend bent als persoon met een handicap, dan hebt u recht om meer dienstencheques aan te kopen. Dien uw aanvraag tot verhoging van uw aankooplimiet in via het online platform van Sodexo, de firma die de dienstencheques uitgeeft. De controle op de voorwaarden gebeurt automatisch. U hoeft geen attesten meer te bezorgen. Meer informatie vindt u op dienstencheques.vlaanderen.be.

Als u niet erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden meer dan 500 dienstencheques per jaar aankopen. U vindt meer informatie op de website van Vlaanderen.