Kan één vzw een erkenning VAPH in deze verkrijgen of kunnen de middelen in deze oproep slechts bekomen worden in het licht van een grootschalig samenwerkingsverband cfr. 1G1P ?

Ja, 1 organisatie kan een erkenning krijgen om een initiatief te realiseren.

Er wordt wel verwacht dat de organisatie (rekening houdend met de situatie, schaalgrootte …) samenwerking zoekt in functie van het realiseren van het initiatief en vooral in functie van het realiseren van de ondersteuning van de individuele gebruikers.