Kan de vergunde zorgaanbieder de woon- en leefkosten nog aanpassen?

Als de vergunde zorgaanbieder de woon- en leefkosten wil aanpassen, moet hij dat vooraf bespreken met het collectief overlegorgaan, moeten de gebruikers daarover geïnformeerd worden en moeten de IDO’s aangepast worden. Pas daarna kunnen de aangepaste woon- en leefkosten worden gefactureerd. Prijsaanpassingen met terugwerkende kracht zijn dus niet toegestaan. 

Er worden het best vooraf afspraken gemaakt met het collectief overlegorgaan over de momenten waarop de woon- en leefkosten worden geëvalueerd, besproken en indien gewenst aangepast.