Kunnen woon- en leefkosten betaald worden met het persoonsvolgend budget?

Nee. Met een persoonsvolgend budget kunnen alleen de kosten voor ondersteuning en zorg betaald worden. Woon- en leefkosten hebben geen verband met de nood aan ondersteuning en worden met het inkomen (loon uit werk, vervangingsinkomen …) betaald.