Maakt het VAPH automatisch een voucher aan bij mijn vergunde zorgaanbieder?

Als u een overeenkomst via voucher aangaat met een vergunde zorgaanbieder, hoeft u daarvoor zelf niets meer te doen. U ondertekent de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) en vervolgens zal de vergunde zorgaanbieder die voor u automatisch als voucher laten registreren. 

U kunt steeds in het e-loket mijn VAPH nagaan of de overeenkomst/voucher correct geregistreerd is.