Maakt het VAPH automatisch een voucher aan bij mijn vergunde zorgaanbieder?

Als u gebruik maakt van ondersteuning door één vergunde zorgaanbieder én u hebt uw ondersteuning niet veranderd sinds 31 december 2016, dan zal het VAPH uw lopende overeenkomst met uw vergunde zorgaanbieder automatisch registreren als een voucherovereenkomst. Dat betekent dat uw huidige ondersteuning blijft verderlopen en dat uw vergunde zorgaanbieder de middelen voor uw ondersteuning rechtstreeks van het VAPH ontvangt. Het aantal punten in uw voucherovereenkomst is gelijk aan het aantal punten in uw persoonsvolgend budget. Als u de ondersteuning van de vergunde zorgaanbieder combineerde met een persoonlijke-assistentiebudget, dan staat in de beslissingsbrief van het VAPH hoeveel punten er in een voucher worden gezet. U kunt uw ondersteuning, de betaalwijze (cash of voucher), het aantal punten/euro, en dergelijke in de toekomst in overleg met de zorgaanbieder nog wijzigen, als u dat wilt.

Als u gebruik maakt van ondersteuning door meerdere zorgaanbieders, dan moeten die onderling en met u afspreken welk deel van uw budget aan elk van de betrokken zorgaanbieders wordt toegekend. De zorgaanbieders geven die informatie dan door aan het VAPH, zodat er ook voor die ondersteuning een voucherovereenkomst kan opgesteld worden. Dat gebeurt dus niet automatisch.

Als u met de vergunde zorgaanbieder(s) afspreekt dat er een cashovereenkomst wordt afgesloten, dan moet u die informatie zelf aan het VAPH doorgeven.

Meer informatie over overeenkomsten en over cash en voucher vindt u op de pagina Hoe een persoonsvolgend budget besteden?.