Mijn budget daalt, en ik ga niet akkoord. Wat kan ik doen?

U kunt in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats. 

Dat kan op twee manieren:

  • Stuur een aangetekende brief naar de griffie van de arbeidsrechtbank. 
  • Geef de brief persoonlijk af in de rechtbank. U krijgt dan een ontvangstbewijs.

Beroep aantekenen moet gebeuren binnen de drie maanden nadat u de brief met uw nieuwe budget ontving. 

Op de brief staat in vele gevallen een verzendingsdatum die heel wat vroeger ligt dan de ontvangstdatum. Door omstandigheden is de zending later doorgegaan dan initieel voorzien. Daarom zal het VAPH soepel omspringen met de beroepstermijn en hiermee rekening houden: de administratie communiceerde ook in officiƫle documentatie dat de brieven verzonden zijn vanaf 15 oktober.