Mijn budget stijgt. Krijg ik hetzelfde budget als ik mijn ondersteuning ergens anders organiseer vanaf nu?

Ja. Een persoonsvolgend budget is een budget dat bij u hoort. U beslist hoe en waar u uw persoonsvolgend budget inzet. Wilt u de ondersteuning die u krijgt veranderen? Wilt u (voor een deel van de ondersteuning) een beroep doen op een andere zorgaanbieder? Wilt u bijvoorbeeld een deel van uw budget thuis inzetten? Dat kan. 

Bespreek uw wensen eerst met uw vergunde zorgaanbieder. Wilt u uw contract met uw zorgaanbieder stopzetten of wijzigen? Respecteer dan de opzegtermijn. Zorg er ook voor dat uw nieuwe ondersteuning goed geregeld is voor u uw ondersteuning bij uw oude zorgaanbieder stopt. Een bijstandsorganisatie kan u daarbij ondersteunen, als u dat wenst.