Mijn handicap is het gevolg van een ongeval, beroepsziekte … Heeft correctiefase 2 impact op de schadevergoeding die ik krijg van de verzekering, rekening houdend met het cumulverbod?

In de brief over het cumulverbod wordt een bedrag in euro’s vermeld waarmee rekening gehouden wordt bij de toepassing van het cumulverbod. Dit kan gebaseerd zijn op een periodieke rente of op een eenmalige schadevergoeding die u ontvangen hebt en die omgezet werd naar een jaarbedrag. Dat specifieke bedrag wordt niet aangepast, tenzij het bedrag van uw schadevergoeding wijzigt (bv. door een indexatie van uw periodieke rente). De hoogte van het persoonsvolgend budget, ongeacht of dat daalt of stijgt door correctiefase 2, heeft daar geen invloed op.

Het VAPH past natuurlijk wel het verschil bij tussen de vergoeding van de verzekering en haar eigen mogelijke tussenkomst. Dat verschil kan dus wel wijzigen.

Voor wiens persoonsvolgend budget wordt omgezet naar rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is het cumulverbod niet meer van toepassing.

In de loop van januari verstuurt het VAPH individuele brieven naar personen voor wie het cumulverbod van toepassing is en die gevat worden door correctiefase 2.