Is mijn organisatie die dagbesteding organiseert, verplicht om collectief vervoer te organiseren voor de gebruikers die gebruik maken van mijn dagbesteding?

Nee. Een aantal organisaties biedt vervoer als dienst aan de gebruikers aan, maar ze zijn er niet (meer) toe verplicht. Een organisatie kan ervoor kiezen om dat niet te doen als zij zelf de kosten amper gedekt krijgt en ze andere alternatieven ziet. We verwachten wel dat ze samen met u een oplossing helpt zoeken als er een overeenkomst met hen wordt gesloten.