Mijn vergunde zorgaanbieder kan mij verplichten mijn budget cash/in voucher te besteden. Klopt dat?

Een vergunde zorgaanbieder heeft de vrijheid om te bepalen dat hij enkel besteding in cash of enkel besteding in voucher toelaat. Het VAPH raadt de vergunde zorgaanbieders aan om zowel besteding in cash als in voucher mogelijk te maken, maar kan dat niet verplichten. Uw persoonsvolgend budget maakt het u mogelijk om op elk moment – mits respecteren van de opzegtermijnen - uw overeenkomst met de zorgaanbieder te beëindigen en een andere aanbieder te zoeken die wél ingaat op uw wensen omtrent de inzet van uw persoonsvolgend budget.