Mijn (vergunde) zorgaanbieder zegt dat deze correctieronde een besparing is.

De correctiefase 2 gebeurt in eerste instantie volledig budgetneutraal. Dat wil zeggen dat dezelfde middelen die voor de overgang naar de persoonsvolgende financiering gebruikt zijn, bij de correcties behouden blijven, niet minder of meer.

Uw budget is gebaseerd op uw daadwerkelijke ondersteuningsnood en zorgzwaarte op 31 december 2016. Die gegevens heeft uw zorgaanbieder aan het VAPH bezorgd. Het budget dat u daarvoor krijgt op het einde van deze correctie is gelijkwaardig aan het budget van elke andere persoon met een gelijkwaardige ondersteuning en zorgzwaarte. Ongeacht of uw budget daalt of stijgt.